Hur nöjd var du med ditt besök till Medicenter idag?

Välj det ansikte som bäst motsvarar din upplevelse

Mycket
missnöjd
Missnöjd
Neutral
Positiv
Mycket
positiv

Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Medicenter till vänner, släktingar eller kolleger?

Mycket
osannolikt
Osannolikt
Neutral
Sannolikt
Mycket
sannolikt

Mitt besök idag var till

Är det något vi kan förbättra i vår service?

(Frivillig uppgift)