Institutet för samhällsforskning - Samforsk

Institutet för samhällsforskning är en självständig enhet vid Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi. Samforsk har verksamhet både i Åbo och i Vasa och samarbetar tätt med det statsvetenskapliga ämnesklustret.

Vi är ett forskningsinstitut vars specialkunnande är frågeundersökningar och experimentell forskning. För tillfället koordinerar institutet t.ex. den nationella valundersökningen i
Finland Vi använder både internet-baserade verktyg, exempelvis utför vi panelundersökningar via nätet inför riksdagsval, och traditionella enkätundersökningar. Experiment som metod har under de senaste åren blivit en integrerad del av forskningen hos oss.

Tematiskt utgör demokratiforskning och val- och väljarforskning våra centrala forskningsområden. Eftersom vi är ett akademiskt forskningsinstitut genomför vi i första hand undersökningar som har ett klart vetenskapligt syfte men vi har även hand om uppdragsforskning.

Institutet är beläget i Åbo Akademis byggnader, ASA-huset på Fänriksgatan 3 i Åbo och i Kvarnen på Strandgatan 2 i Vasa.

Professor Kimmo Grönlund är föreståndare för institutet. Den övriga personalen, alla i praktiken finansierade med externa medel, uppgår för tillfället till 12 personer. Vår största finansiär är Finlands Akademi.

Samforsk söker nu
Forskningschef: https://abo.rekrytointi.com/paikat/?o=A_RJ&jgid=1&jid=63
Projektforskare: https://abo.rekrytointi.com/paikat/?o=A_RJ&jgid=1&jid=62
Doktorand: https://abo.rekrytointi.com/paikat/?o=A_RJ&jgid=1&jid=61"