Ledningsgrupp

Ledningsgruppen för Institutet för samhällsforskning -31.12.2017

Ordförande: Professor Åsa von Schoultz (statsvetenskap, Mittuniversitetet)

Professor Göran Djupsund (statskunskap med masskommunikation, ÅA)

Professor Marko Joas (offentlig förvaltning, ÅA)

Professor Lauri Karvonen (statskunskap, ÅA)

Professor Mikko Lagerspetz (sociologi, ÅA)

Professor Stefan Sjöblom (kommunalförvaltning, Svenska social- och kommunalhögskolan vid HU)

Professor Gunilla Widén (informationsvetenskap, ÅA)