Finlandssvensk opinion/Barometern

Institutet har en ledande position inom forskningen kring finlandssvensk opinion. Den viktigaste undersökningen är Barometern, en årligen återkommande opinionsundersökning, som sedan våren 2002 görs bland svenskspråkiga i hela Finland. Den andra Barometern gjordes redan samma höst och sedan dess har mätningar gjorts i oktober-november. Barometern initerades av forskare Kjell Herberts som sedan dess har ansvarat för Barometern. 

Barometern görs i huvudsak som postal enkät, men även en webbversion finns tillgänglig för dem som så önskar. Nytt urval på ca 2000 18-80-åringar tas från Befolkningsregistret varje år. Svarsprocenten har pendlat mellan 50 och 65.  

Målsättningen med Barometern är att mäta förändringar hos den svenskspråkiga befolkningen som språkminoritet i Finland gällande språkval i olika situationer, kultur- och massmediekonsumtion och attityder, men skall även spegla allmänna trender visavi värderingar och opinioner i aktuella samhällsfrågor. Via rubriken "Baskoncept" i navigeringsmenyn till vänster hittar du utförlig information om Barometern. Information om en rapport över Barometerns resultat hittar du via menyn under rubriken "Barometerns resultat".