Personal

Nedan ser du en lista över vår personal innehållandes kortfattad information om våra arbetsområden samt kontaktuppgifter.

 

Kimmo Grönlund
Professor, PD, föreståndare
Kimmo Grönlund

Forskningsområden: Politiskt beteende, demokrati, experiment i
samtalsdemokrati, deliberativ demokrati, val och väljarbeteende,
opinionsforskning
Träffas: Fänriksgatan 3 A, Åbo 
Postadress: Åbo Akademi, ASA A 4, 20500 Åbo
Telefon: 02 215 4586
e-post: kimmo.gronlund[at]abo.fi
Hemsida

Lauri Rapeli
t.f. forskningschef, docent

Lauri Rapeli

 

Forskningsområden: val- och väljarbeteende, politiskt deltagande
Träffas: Fänriksgatan 3 A, Åbo 
Postadress: Åbo Akademi, ASA A 4, 20500 Åbo
Telefon: 
e-post: lauri.rapeli[at]abo.fi
Hemsida

Kim Strandberg
Akademiforskare, PD, docent
Kim Strandberg
Forskare i statskunskap
Forskningsområden: Politisk kommunikation och politiskt beteende på internet, medborgardeliberation, experimentell forskning
Adress: Strandgatan 2, 65101 Vasa
Mobil: +358 50 5647510
e-post: kim.strandberg[at]abo.fi
hemsida: http://www.vasa.abo.fi/users/kistrand/

Peter Söderlund
Akademiforskare, PD, docent 
Peter Söderlund

Forskare i statskunskap
Forskningsområden: Val- och väljarstudier, väljarrörlighet
och politiska institutioner
Adress: Strandgatan 2, 65101 Vasa
Telefon: +358 6 3247251
e-post: peter.soderlund[at]abo.fi

Hemsida


Henrik Serup Christensen
Akademiforskare, PD, docent
Forskningsområden: Politiskt deltagande och konsekvenser för demokratin, politisk desillusion, nya former av politiskt deltagande, demokratiska innovationer

Telefon: +358 2 215 3544
e-post: hchriste[at]abo.fi


Kjell Herberts
Forskare, PL 
Kjell Herberts
Forskare ansvarig för opinionsmätningar, bl.a. Barometern
Forskningsområden: Flerspråkighet, minoritetsfrågor, metodologi
Adress: Strandgatan 2, 65101 Vasa
Telefon: +358 50 3632895
e-post: kjell.herberts[at]abo.fi

Staffan Himmelroos
   Forskare, PD, docentStaffan Himmelroos
Forskningsområden: Deliberativ demokrati, demokratiteori, demokratiska innovationer
Adress: Fänriksgatan 3 A 20500 ÅBO
Telefon: +358 2 215 3545
e-post: staffan.himmelroos[at]abo.fi

Marina Lindell
Forskare, PD 
Marina Lindell
Forskningsområden: Medborgardeliberation, demokratiforskning, demokratiska innovationer, demokratiska samtal, åsiktsförändring, politiskt beteende
Adress: Strandgatan 2, 65101 Vasa
Telefon: +358 6 3247154
e-post: marina.lindell[at]abo.fi

Inga Saikkonen
Forskare, PhD
Inga Saikkonen
Forskningsområden: Demokratisering i ett jämförande perspektiv, auktoritära regimer, val, subnationell politik
Adress: Åbo Akademi, ASA A4, 20500 Åbo
e-post: inga.saikkonen[at]abo.fi

Maria Bäck 
Forskare, PD 
Maria Bäck

 

Projektforskare(CONTRE)
Forskningsområden: socialt kapital, politiskt förtroende, politiskt deltagande
Adress: Fänriksgatan 3A, 20500 Åbo
Tel. +358 44 585 6076
e-post: maria.t.back[at]abo.fi


Janne Berg
Doktorand
Janne Berg
Doktorand i statskunskap
Forskningsområden: Politisk kommunikation, politiskt deltagande och politiskt beteende på internet, politisk diskussion, e-petitioner, demokratiforskning. 
Adress: Strandgatan 2, 65101 Vasa
Telefon: +358 46 921 6576
e-post: janne.berg[at]abo.fi


Thomas Karv
Doktorand
Thomas Karv

Projektforskare och doktorand
Forskningsområden: politiskt förtroende
Adress: Strandgatan 2, 65100 VASA, Finland
Telefon: +358 40 755 88 05
e-post: thomas.karv[at]abo.fi


Marco La Rosa
Doktorand
Marco La Rosa
Doktorand i statskunskap
Forskningsområden: EU institutioner, europastudier, politisk representation,
politiskt beteende, demokratifrågor, politisk kommunikation
Adress: Åbo Akademi, ASA A4, 20500 Åbo
Telefon: + 358 40 023 85 26
e-post: marco.larosa[at]abo.fi


Nanuli Silagadze
Doktorand
Nanuli Silagadze
Doktorand i statskunskap
Forskningsområden: politiskt beteende, direkt demokrati, demokratiska innovationer
Adress: Åbo Akademi, ASA A4, 20500 Åbo
Tel.: + 358 504139369
e-post: nanuli.silagadze[a]abo.fi


Janette Huttunen
Doktorand
Janette Huttunen
Doktorand i statskunskap
Forskningsområden: politiskt deltagande, demokratiska innovationer, ungas politiska deltagande
Adress: Åbo Akademi, ASA A4, 20500 Åbo
Telefon:+358 50 512 8288
e-post: janette.huttunen[a]abo.fi