Val- och väljarforskning

Samforsk har en ledande roll i det finländska valforskningssamarbetet. Institutets orskningschef, professor Kimmo Grönlund, är ordförande för det finländska valforskningsprogrammet åren 2011-2016. Dessutom ingår docenten Åsa von Schoultz (professor i statsvetenskap vid Mittuniversitetet) i valforskningskonsortiets ledningsgrupp och doktorand Jussi Westinen fungerar som konsortiets sekreterare. Inom ramen för detta arbete görs i samband med varje riksdagsval en landsomfattande enkätundersökning – the Finnish National Election Study, FNES – vilken är den viktigaste valundersökningen i Finland. Institutets val- och väljarforskning fokuserar tematiskt på bl.a. väljarrörlighet, kandidatcentrerat röstningsbeteende, väljarbeteende på internet och politiska skiljelinjer i väljarkåren. Institutets valforskning har även de två senaste riksdagsvalen (2011 och 2015) kompletterats med elektroniska panelundersökningar. Specialforskare, docent Kim Strandberg har ansvarat för dessa tillsammans med professor Grönlund och professor von Schoultz.

 

De forskare som främst forskar i val och väljarbeteende hos oss är Kimmo Grönlund, Peter Söderlund, Kim Strandberg, Jussi Westinen och Inga Saikkonen. Institutet har även ett utbrett Nordiskt och internationellt samarbete gällande val- och väljarforskningen